Vaikuttavuuden mittaamisen tuska

Olen yrittänyt kokoilla ajatuksiani EKJ:n talousmoduulin jäljiltä. Oikein ei polla säteile, kun pahainen syysflunssa sotkee kuvioita ja kolottaa. Tänään sain sentään muutaman sanan paperille EKJ ohjausryhmääkin varten. Erityiskiitos näistä satunnaisista välähdyksistä kuuluu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kuntatalouden professori Harri Laihoselle, jonka luennolta ammennan. Harrin twiittejä kannattaa seurata.

Vaikuttavuuden mittaamisen tuska syntyy siitä, että osaamme mitata hyvin suoritteita: potilaskäyntejä, valmistuneiden tutkintojen määrää, yritysneuvonnan asiakkaiden määrää jne. Toisaalta olemme hyvin taitavia asettamaan strategisen tason mittareita, joilla mitataan väestönkehitystä, työttömyysastetta, väestön koulutustasoa jne.

Tuska syntyy siitä, että suoritteet kertovat hyvin vähän työmme todellisesta laaja-alaisuudesta ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta suhteessa tavoitteisiin. Toisaalta strategisiin tuloksiin meidän on hyvin vaikea vaikuttaa, kun globaalilla tasolla tehdyt ratkaisut saattavat tehdä kaikki ponnistelumme turhiksi.

Miten siis mitata? Harri Laihonen rohkaisee käymään tuloksellisuusdialogia . Laihosen mukaan me mittaamme ja raportoimme, teetämme selvityksiä ja puhumme kauniisti tulosjohtamisesta. Käytäntö on kuitenkin usein varsin toinen.

Tuloksista, raporteista tai muusta tuotetusta informaatiosta ei juuri keskustella; ei edes siitä oliko tulos hyvä vai huono, saati sitten siitä, mitä tulosten pohjalta pitäisi päätellä tai tehdä. Avoimen keskustelun sijaan leikimme kuurupiiloa ja selittelemme; listaamme tekijöitä joiden seurauksena olimme kyvyttömiä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Ongelma on yhteinen ja liittyy myös siihen että suomalainen ei saa epäonnistua tai jos epäonnistuu, niin se pitäisi yrittää A) piilottaa  ja jos ei siinä onnistu B) laittaa toisen syyksi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s