Vahvoista ja heikoista signaaleista liiketoimintaa

Tänään ilmestyi Keski-Suomen tulevaisuusryhmän tuottama kuukausittain ilmestyvä uutiskirje. Jokaisessa uutiskirjeessä nostetaan esiin jokin globaali ilmiö ja heikko signaali tai villi kortti. Tällä kertaa globaaliksi ilmiöksi valittiin kiertotalous ja heikoksi signaaliksi “lapsilta aikuisille”.

Kiertotalous on meille kaikille suhteellisen tuttu terminä ja maailmanlaajuinen ilmiö. Se on kuitenkin paljon enemmän kuin syntyneen jätteen kierrätystä, josta meillä Jämsässä on vankkaa osaamista. Se on uusi talousmalli, jossa tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Kiertotalouden innoittajana toimii luonto. Yksinkertaisena esimerkkinä voisi olla vaikka seuraava: talitintti syö siemenen, haukka syö talitintin ja haukan ulosteen mukana siemenen ravinteet kiertävät maan mullaksi ja edelleen siemenkasvin ravinnoksi.

Kiertotalouden osaajia onDSC01614 Jämsässä mm biotuotealalla, mutta alaan liittyy paljon potentiaalia. Kuinka lienee tekstiilijätteen hyöndyntämisen laita? Naapurikaupungissa Jyväskylässä jopa 80 % tekstiilijätteestä käytetään hyödyksi konepyyhkeiden ja öljyn imeytysmattojen tuotannossa.  Jämsekin olisi tarkoitus jatkaa bioillassa käynnistynyttä keskustelua yrittäjien kanssa. Teemana voisi olla vaikka kiertotalous. Kiinnostaako? Jos kiinnostaa niin ota yhteyttä.

“Lapsilta aikuisille” – heikko signaali on vähintään yhtä kiinnostava kuin kiertotalous. Signaalilla tarkoitetaan sitä, että lapsilla käytössä olevia pelejä, leikkejä, välineitä ym. otetaan uudelleen tuotteistettuina käyttöön aikuisille. Konkreettinen esimerkki siitä ovat aikuisten värityskirjat.

Erilaiset konsulttitoimistot ovat ottaneet muovailuvahat, rakennuspalikat ja lautapelit käyttöön esim talouteen liittyvien asioiden konkretisoinnissa ja muistia on mahdollista kehittää erilaisten pelien avulla. Konkretisoiminen auttaa monimutkaisten ilmiöiden tulkinnassa. Yksinomaan apuvälineiden käytöstä tässä signaalissa ei kuitenkaan ole kysymys, eikä sillä päästä myyntitilastojen kärkeen. Keksitkö sinä, mikä voisi olla seuraava lasten maailmasta aikuisille tarjottava hittituote?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s