Onko tulevaisuuden kunta musta elefantti?

Julkaistu ensimmäistä kertaa jamsabloggaa blogissa 18.3.2016.

Mikä on musta elefantti? Norsulauma

Musta elefantti on jokin sellainen kehityskulku, johon liittyvä tieto on saatavissa. Sitä miten kehityskulku meihin voi vaikuttaa, ei vaan tiedetä, koska tietoa ei osata hyödyntää tai sitä hyödynnetään liian suppeasti.

Musta elefantti voi olla vaikka ikääntyminen, jos sitä tarkastellaan liian kapeasti ja pelkästään huoltosuhteen näkökulmasta. Ikääntyminen kun on paljon muuta kun sosiaali- ja terveyspalveluiden laajenevaa tarvetta. Se on mm. lisääntyvää vapaa aikaa suhteellisen hyvässä kunnossa ja suhteellisen paksun lompakon kanssa. Se on vapautta hankkia osa-aika-asunto ulkomailta ja siirtää osa ostovoimasta sinne. Se on yhteiskunnallisen tiedon kumuloitumista vanhempiin ikäryhmiin ja sen ohentumista työelämässä, tai se voi olla työssäkäynnin jatkumista eläkkeen ohella. Kuntien palvelutarpeiden ennakoinnin näkökulmasta liian kapea-alainen tarkastelu johtaakin harhaan. Harmaita panttereita varten ei tarvitse rakentaa palveluasuntoja, kun taas elämänlaatupalveluille – kulttuuri, liikunta ja vapaa-aikapalveluille on laajenevaa kysyntää.

Tulevaisuuden kunta

Yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan tässä ajassa paljon tulevaisuuden kunnasta. Keskustelussa on yleistynyt käsitys siitä, että kuntien kasvavista palvelutehtävistä on syntynyt kunnille liian suuri taloudellinen taakka, josta on jatkossa selviydyttävä leveämmillä hartioilla. Nykyisen hallituksen tavoite on ratkaista ongelma siirtämällä mm. sosiaali- ja terveyspalvelut perustettavan maakuntahallinnon hoidettavaksi. Samassa murroksessa siirtyy suurin osa rahasta ja muista resursseista maakuntien hallintaan.

Tulevaisuuden kunnan toiminnan lähtökohdaksi tiivistyy paikallisuus. Kunta on ihmisten yhteisö, jonka päätehtäväksi tulee huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksista sekä vahvistaa alueensa elinvoimaa, yrittäjyyttä ja edistää työllisyyttä.

Muutoksessa on vaikeutensa

Ajatellaan nyt niin että yhteiskunnallinen murros toteutuu, maakuntahallinto syntyy ja palveluntuotanto siirtyy kunnilta maakuntahallinnolle. Muutos on valtava lainsäädäntö ja sopimusrumba jo pelkästään maakuntahallinnon rahoituksen, henkilöstöön, kiinteistöihin tai palveluiden tuottamiseen liittyvien haasteidensa vuoksi. Kuka sen kaiken juoksee kasaan? Kuinka monta yksittäistä elämää se horjuttaakaan raiteiltaan? Kuinka kuntalainen voi enää olla varma siitä, että saa tarvitsemansa palvelun? Hiki tuli pelkästään kirjoittaessa.

Lohdullista lienee kuitenkin se, että meillä on taipumus liioitella muutosten vaikutuksia lyhyellä tähtäimellä. Yhteiskunnallisissa murroksissa asiat ovat väistämättä loksahtaneet kohdilleen vaikkakin liitokset natisten.

Miksi tulevaisuuden kunta voi olla musta elefantti?

Kun nyt siis uskomme, että kunta on muuttumassa laaja-alaisesta palveluntuottajasta elinvoimaisuuden, elämänlaadun ja lähidemokratian hoitajaksi, saatamme tarkastella muutosta liian kapea-alaisesti. Muutos tulee toteutuessaan kohdistumaan kunnan sisimpään ytimeen ja sen toteuttaminen tulee olemaan vaikeaa ja kaikkien näkökulmien huomioiminen muutoksen kourissa vieläkin hankalampaa. Jotta tulevaisuuden kunnasta ei tulisi mustaa elefanttia, jossa  vaan reagoimme ympärillä tapahtuviin asioihin ja sammuttelemme tulipaloja, tarvitaan keskustelua. Maakuntahallinnon rakentaminen sopimuksin ja neuvottelumenettelyin ei riitä. Tulevaisuuden menestyvän kunnan on ratkaistava omista lähtökohdistaan käsin mm:

  • Keitä palvelemme tulevaisuudessa?
  • Mitä kanavia pitkin ja miten tavoitamme asiakkaamme tulevaisuudessa?
  • Mikä on kilpailuetumme perusta tulevaisuudessa, eli mikä tekee meidän kunnastamme vetovoimaisen ja elinvoimaisen?
  • Mitä taitoja ja kykyjä tarvitaan, jotta kuntamme on ainutlaatuinen, erottuva ja vahva myös tulevaisuudessa?

Jonkun mielestä lienee yksinkertainen yhtälö. Minusta ei. Mitä mieltä sinä olet: musta elefantti vai ei?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s