Dare 2030: matka koulutuksen tulevaisuuksiin

Minun on ollut mahdollista osallistua Dare 2030 tutkimuksen toteuttamiseen 2017 aikana. Delfoi-tutkimus  toteutettiin osana tulevaisuustutkimuksen verkostoakatemian opintoja. Kurssin tavoitteena oli toteuttaa osana metodiopintoja osallistava ja autenttinen tilaustutkimus. TVA:n lisäksi koulutuksen tilaajia ovat Opetushallituksen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri, joka monitoroi peruskoulun ja lukion tulevaisuutta sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), joka järjestää kansainvälisen oppimisen tulevaisuutta käsittelevän konferenssin vuosittain syyskuussa Helsingissä.

Konferenssi “Dare to Learn” antoi nimen koko tutkimukselle sekä julkaisulle, jonka toteuttamisesta syntyi ratkaisu kurssin aikana. Kurssin ja tutkimuksen pedagogisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja menetelmällisestä toteutuksesta vastasi Metodix Oy (www.metodix.fi) yhdessä Otavan Opiston Osuuskunnan (http://www.ooosuuskunta.fi/) ja Delfoi-kehittäjäyhteisön (http://edelfoi.ning.com) kanssa.

Oma roolini oli osallistua kollektiivista oppimista tutkivan ryhmän toimintaan ja toimia yhtenä Delfoi managereista. Sen lisäksi toteutin aineistolähtöisen skenaarioprosessin, jonka kautta hahmottui neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta: teho, turva, tori ja tekno. Kuvaukseni skenaarioiden laadintaprosessista on ladattavissa tästä >> Tulevaisuustaulukko ja skenaariot

Prosessista on kirjoittanut aikaisemmin mm. Hannu Linturi Metodix Oy:n sivuilla:

Dare 2030 – oppimisen tulevaisuuksissa ja
Dare to learn

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s