Minustako alustayrittäjä?

VTT:llä on käynnissä valtioneuvoston kanslian tilaamana työn tulevaisuutta koskeva tutkimushanke: https://tyontulevaisuus.fi/. Yksi osa aineiston hankintaa oli työn tulevaisuutta koskeva kirjoituskilpailu, jossa kirjoittajia pyydettiin pohtimaan, miltä oman työn tulevaisuus näyttää. Kirjoituskilpailun aiheita voi bongailla tästä linkistä: https://tyontulevaisuus.fi/2016/12/07/kirjoituskilpailu-tyon-tulevaisuudesta/. Itse heittäydyin pohtimaan omaa työtäni (tai kunnassa toimivan asiantuntijan työtä) tulevaisuudessa teemalla: minustako alustayrittäjä?

Alustatalous tarkoittaa minulle digitaalista toria, jossa myyjät ja ostajat tapaavat toisiaan ja käyvät kauppaa. Digitaalisista toreista on esimerkkejä: kiinatuotteiden kauppa Wish, Momondo tai asiantuntijatyötä myyvä Upwork. Digitaalisia toreja syntyy ja kuolee. Niiden ansaintalogiikka perustuu maksuliikenteen järjestämiseen, asiakastietojen myyntiin kolmannelle osapuolelle ja myyjien toripaikkamaksuihin. Vertaisarvioinnit ja asiakaspalautteet ovat esillä. Markkinat ratkaisevat, kenen tuotetta ostetaan, kenen jää myymättä.

Tällä hetkellä teen vakinaisesta palkkatyötä asiantuntijana kunnassa. Työympäristöni ja kunnissa tehtävä työ on muuttumassa. Tulevaisuudessa entistä suurempi osa kunnissa tehtävästä asiantuntijatyöstä tehdään koneälyn avulla, yrityksissä tai alustoilla. Asiantuntijuus ei kuitenkaan katoa kuntien päätöksenteon taustalta, vaan pakenee kauemmas. Asiantuntijoita ei tarvita kokoaikaisiin työsuhteisiin ratkomaan viheliäisiä ongelmia. Heidät kutsutaan hätiin, kun koneäly ei riitä.

Asiantuntijoista tulee tietoyhteiskunnan nomadeja. Vaikka työnantajat siirtävätkin pitkien työsuhteiden taloudellisen riskin nomadien omille harteille, on se myös asiantuntijoiden oma tavoite. Eivät asiantuntijat halua seistä sosiaalisen median akvaariossa kuntalaisten tai luottamushenkilöiden syntipukkeina. Onhan vapaudessa myös oma glamourinsa, sillä asiantuntijatyötä voi tuottaa paikasta riippumatta, vaikka Park Guellissä Barcelonassa.

Alustatalous on minulle, tietoyhteiskunnan nomadille, suuri mahdollisuus. Alusta mahdollistaa ostajalle erilaisten yllättävienkin asiantuntijakombinaatioiden hankinnan. Enää ei tarvitse ostaa suurten konsulttiyritysten bulkkiprojekteja. Räätälöinti helpottuu ja riski pienenee. Minut – asiantuntijan alustat vapauttavat jokapäiväisestä markkinointi ja myyntityöstä. Alustoilla olen esillä osaamisellani, referensseilläni ja käyttäjäkokemuksilla. Omalla asenteellani ja työni tuloksilla ratkaisen, miten kauppa käy. Työni ja toimeentuloni rakentuu pienemmistä palasista. Vakinaista kuukausituloa ei enää ole, mutta alustat vapauttavat minut käymään kauppaa koko osaamisellani. Työnantaja ei enää rajoita ajankäyttöäni, työaika ja työpaikka käsitteinä muuttavat merkitystään. Vapaus ja oma vastuu korostuvat.

 

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s