Tavoitteena resurssiviisaus

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Resurssiviisaudesta alettiin puhuu julkisesti kunta-asiana viimeistään silloin, kun Jyväskylän kaupunki aloitti 2013 yhteistyössä Sitran kanssa Kohti resurssiviisautta -hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on edistää resurssien viisaampaa käyttöä sekä vähentää haittoja ympäristölle yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Mukaan resurssiviisaaseen agendaan on liittynyt muitakin kuntia ainakin resurssiviisaus Facebook-sivujen perusteella.

Resurssiviisautta koskeva keskustelu on huomattu myös Jämsässä ja resurssiviisaus on nousemassa monipuolisen pohdinnan kautta yhdeksi Jämsän kaupungin strategian kärjistä. Hyvä tavoite, mutta vaatii avaamista sillä resurssiviisaus on paljon muuta, kun kustannus-hyötysuhteeltaan edukkaita palveluja.

Käsitteenä resurssiviisaus tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen hupenemisen, väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen vuoksi yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttuvat tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Mutta mitä se tarkoittaa kunnan toiminnan ja päätöksenteon tasolla?

Käsitteen tasolla resurssiviisautta tulisi pohtia kunnissa ainakin seuraavista näkökulmista:

  1. Energian tuotanto ja kulutus: Mitä tavoite tarkoittaa energian tuotannossa ja kulutuksessa?  Miten kuntakonsernin tuottaman energian tuotanto voi muuttua resurssiviisaammaksi? Miten toimintayksiköiden käyttäytymisen pitäisi muuttua, jotta energiaa säästyisi? Entä kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt. Miten ne saadaan sitoutumaan tavoitteeseen?
  2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne: Miten resurssiviisaus huomioidaan yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja voidaanko tavoitteeseen sitoutua? Aina tiivis yhdyskuntarakenne ei ole kaikkein energiatehokkain, mutta usein niin on. Miten resurssiviisaus huomioidaan juuri käynnistyneessä taajamaosayleiskaavatyössä, entä muissa kaavahankkeissa? Miten saadaan kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt edistämään resurssiviisasta liikkumista ja miten esim. pyöräilyn lisääntymistä tuetaan väylien rakentamisessa?
  3. Kulutus ja materiaalit: Miten resurssiviisas materiaalien käyttö ja kulutus huomioidaan kaupungin palveluntuotannossa? Mitä tapahtuu materiaaleille sen jälkeen kun niiden ne ovat kaupungin jätettä? Miten pienentää kulutusta kaupungin palveluntuotannossa järkevällä tavalla? Miten voidaan vaikuttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen kulutustottumuksiin ja materiaalivalintoihin?
  4. Ruoan tuotanto ja kulutus: Mitä tarkoittaa resurssiviisaus ruoan tuotannossa? Miten vähentää hävikkiä?  Miten vaikuttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen kulutustottumuksiin ja materiaalivalintoihin?
  5. Veden käyttö ja luonnonvarat: Miten säästää vettä ja luonnonvaroja kaupungin palvelutuotannossa? Miten vaikuttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen kulutustottumuksiin?

Monesta kaupungin hallintokunnista voin ilokseni todeta, että meillä näitä asioita on jo mietitty ja tehtykin. Useassa työyhteisössä tehdään resurssiviisaita uudistuksia arjessa ja  Jämsän Aterian ja Jämsän lukion ylijäämäruokakokeilu, Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tuikkujahti tai henkilöstöhallinnon hankkimat yhteiskäyttö-Jopot ovat niistä ilahduttavia esimerkkejä. Työtä taitaa silti riittää tehtäväksi.

Kun pohdiskellaan resurssiviisautta tavoitteena, on syytä olla nöyränä haasteen edessä. Tavoite on valtava. Tavoitteen taklaamiseksi lienee syytä omaksua sama taktiikka kun elefantin syömisessä: syödään pala kerrallaan. Minä lähtisin liikkeelle tästä:

  1. Avaisin resurssiviisauden käsitteen Jämsän näkökulmasta, eli sen mitä Jämsä resurssiviisaudella tarkoittaa ja tavoittelee. Valitsisin vain jotain. Kaikkea ei voi saada
  2. Laatisin lyhyen aikavälin pieniä tavoitteita ja motivoisin hallintokunnat niitä toteuttamaan
  3. Kertoisin Jämsän resurssiviisaudesta myönteisiä tarinoita.
  4. Jättäisin tilaa innovaatioille ja nopeille kokeiluille

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s