Verkostoista voimaa

Taas lähestyvät ne ajat, kun talousarvihin ja toimintasuunnitelmiin kirjataan ylös tulevan vuoden tavoitteita ja asetetaan toteutuman arvioimiseksi mittareita. Suoritteita: asiakkaiden lukumääriä, toteutettuja toimenpiteitä, korjattuja autonrenkaita ynnä muuta onkin helppo mitata. Samoin on helppo seurailla yleisistä tilastoista, miten homma etenee strategisella tasolla: väestönmuutos, nettomuutto, uusien yritysten lukumäärä jne. Vaan miten asettaa verkostotyölle tavoitteita ja edelleen miten mitata tuloksia.

Minun oli tänään niin kuin monena muunakin päivänä mahdollisuus osallistua erään verkoston tapaamiseen: kuunnella asiantuntijoita, tavata puolituttuja, tutustua uusien ihmisten kanssa, jakaa näkemyksiä ja olla myös eri mieltä. Diskuteeraamista, mutta myös vahva oppimisprosessi, jonka kaikkein tärkeimmäksi ominaisuudeksi kuitenkin koen heimoutumisen jonkin yhteisen asian ympärille.

Aki Ahlroth julkaisi juuri SlideSharen kautta käsityksiään heimopäällikön työstä. Heimopäällikön työssä kaikkein tavoiteltavin asia on luottamuksen synnyttäminen. Ahlroth linjaa, että kaikkein vaarallisin asia esimiesten ja alaisten välillä on luottamuspula, koska se synnyttää vastakkainasettelua. Sama pätee suoraan verkostoihin: ilman luottamusta syntyvät vastakkainasettelut, eikä verkoston toiminnalta ole lupa odottaa heimoutumista yhteisen asian taakse.

Minun verkostoistani osa on heimoja, osassa esiintyy myös vastakkainasettelua. Kuitenkaan niitä suuria asioita tai tavoitteita, joihin aluekehittämisellä tulisi pystyä vaikuttamaan, ei ole mahdollista ratkaista ilman verkostoja, koska minä yksin tai työnantajanikaan ei huolimatta suuristakaan ponnistuksista, pysty yksinään kääntämään esim työpaikkojen keskittymisen suuntaa. Tarvitaan verkostoja, mielellään heimoja.

Jämsän kehitykseen vaikuttaminen vaatisi yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä ponnisteluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Usein vaan on niin, että meitä verkostoissa vaikuttajia on vähäisesti. Missä olette oi heimoveljet? Lieneekö resurssipulaa, vaiko priorisointikysymys? Vai olletko omien toimialojenne verkostoissa vaikuttamassa?  Asioita voi yrittää laittaa kuntoon kotipesästä käsin, sen tiedän mutta aina välillä sillä että kurkottaa vähän kauemmaksi ja törmäyttää ajatuksiaan muiden kanssa, saattaa seurata moninkertaista hyvää. Verkostoissa kun vaan on sitä voimaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s