Tulokset tehdään yhdessä

Julkisen sektorin kehittämistehtävissä toimivilla on yhteinen haaste: toiminnan tai palvelun tavoitteet asetetaan usein niin, että indikaattorit eivät tosiasiassa mittaa palvelun vaikuttavuutta. Mitataan joko suoritteita esim. yrityskontaktit tai strategiatason tavoitteita esim. väestönmuutos. Kumpikaan mittareista ei kuvaa sitä, miten vaikuttavaa palvelu tosiasiassa on ollut. Mittariston laatiminen siten että se kuvaa palvelun vaikuttavuutta, vaatii keskustelua ja ymmärtämistä.

Päättäjät eivät ole kiinnostuneet suoritteiden määrästä. Sehän kuvaa vaan sitä, miten ajankäyttömme työpäivän aikana on jakautunut. Strategisella tasolla tapahtuviin muutoksiin taas meidän palveluntuottajien taas on hyvin vaikea vaikuttaa ainakaan yksin. Omalla kohdallani odotusten ja mahdollisuuksien ristiriita konkretisoitui erään valtuutetun kanssani käymässä keskustelussa.

Vastasin Jämsän seudun aluekeskusohjelman toteutuksesta vuodesta 2002 alkaen. 2004 yksi valtuutetuista totesi ohjelman epäonnistuneen, koska väestö edelleen väheni Jämsässä ja nettomuutto oli negatiivinen. Nuorelle ihmiselle palaute tuntui kovalta, vaikka ymmärsinkin, että omat vaikutusmahdollisuutensa asiaan ovat vähäiset.

Onnekseni olen nyt saanut synninpäästön kunnallistalouden professori Harri Laihoselta. Esimerkistäni hän totesi, että olipa epäreilu palaute. Erityisesti strategisen tason tavoitteita on mahdoton saavuttaa yksittäisen henkilön tai edes yksittäisen organisaation toimesta, vaan se vaatii yhteistoimintaa. Yhteistoiminnassa huolimatta mahdollisuudet epäonnistua ovat olemassa. Strategisen tason tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin vaikuttavat paikallisen toimintaympäristön lisäksi aluepolitiikka ja globaalin maailman tuulet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s